UdsKiOR - potwierdzenie pozbawienia pracy z przyczyn politycznych

 kombatant