Encyklopedia Solidarności - Ireneusz Haczewski

encyklopedia-solidarnosci.pl

encyklopedia-solidarnosci-headbg

Ireneusz Jerzy Haczewski, ur. 6 I 1942 w Borszczowie k. Kamieńca Podolskiego. Ukończył Korespondencyjne LO w Lublinie (1969).

W 1957 skonstruował nadajnik radiowy, z którego przez 3 mies. prowadził retransmisje programów Radia Wolna Europa, aresztowany, sądzony, nast. sprawę umorzono. 1961-1964 laborant w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie, 1964-1978 technik w Zakładzie Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych tamże, 1978-1982 kierownik działu w Domach Towarowych Centrum tamże, 1983-1987 pracownik Elektroprojektu tamże.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ w DT Centrum. Organizator struktur „S” w zakładach pracy na Lubelszczyźnie (lektor związkowy przy MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego). W 1982 zwolniony z pracy. Od 13 XII 1981 działacz podziemia, pomysłodawca i twórca sprzętu dla podziemnego Radia „S” na Lubelszczyźnie; do 1987 powielał kasety audio z nagraniami podziemnymi; do 1989 w laboratorium we własnym mieszkaniu konstruował i przygotowywał do emisji nadajniki, prowadził nasłuch i automatyczny zapis emisji pasm operacyjnych SB. W 1984 aresztowany na 5,5 mies. W 1987 współtwórca, nast. redaktor kwartalnika filmowego „Niezależny ViR” (kwartalnik powstawał w jego mieszkaniu; kolportaż na kasetach wideo do innych miast w Polsce i za granicę); organizator (wraz z żoną, Barbarą Haczewską) w mieszkaniu projekcji filmów nieobecnych w oficjalnym obiegu (1987-1988 ponad 1,7 tys. widzów). Korespondent RWE. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, ponad 10 rewizji w mieszkaniu.

Po 1989 członek Rad Nadzorczych: Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby oraz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Państwowych. 1990-1994 radny Miasta Lublin z listy KPN. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Marcin Dąbrowski