Encyklopedia Solidarności – Barbara Maria Haczewska – Wpis archiwalny

Barbara Maria Haczewska, ur. 11 V 1942 w Łukowie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geografia (1971).

1972-1981 nauczycielka w VIII LO w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”; przew. KZ w VIII LO; organizatorka struktur „S” w zakładach pracy na Lubelszczyźnie (lektor związkowy przy MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego). W XI 1980 uczestniczka strajku pracowników kultury w Gdańsku. W 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR i Zarządu Sekcji Oświaty i Wychowania, delegat na I KZD, od IV 1981 pracownik etatowy „S”. XI–XII 1981 współorganizatorka strajku lubelskich nauczycieli. 13–16 XII 1981 podczas strajku w WSK PZL Świdnik członek założyciel RKS (odpowiedzialna za kontakty z innymi regionami), po pacyfikacji zakładu przez 3 doby w ukryciu w podziemiach WSK PZL, zwolniona z pracy, do IV 1982 nadal w ukryciu. 1982–1989 działaczka podziemia (m.in. w „S” Pracowników Oświaty i Wychowania), współorganizatorka systemu kompletów nauczania licealistów historii prawdziwej oraz podziemnego Radia „S” na Lubelszczyźnie; w 1987 współtwórczyni kwartalnika filmowego „Niezależny ViR” (kwartalnik powstawał w jej mieszkaniu; kolportaż na kasetach wideo do innych miast w Polsce i za granicę); organizatorka (wraz z mężem, Ireneuszem Haczewskim) w mieszkaniu projekcji filmów nieobecnych w oficjalnym obiegu (1987–1988 ponad 1,7 tys. widzów); we współpr. z RWE (zbieranie informacji przekazywanych codziennie na antenie Radia Wolna Europa przez I. Haczewskiego, krajowego korespondenta RWE). W XI 1987 oddelegowana przez podziemny TZR do Brukseli w ramach kontaktów „S” z zagranicznymi zw. zaw. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, ponad 10 rewizji w mieszkaniu.

1989–1994 zatrudniona na pół etatu w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie, od 1994 na emeryturze. Od 2002 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Lublinie. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Marcin Dąbrowski