Encyklopedia Solidarności – Ireneusz Haczewski

Haczewski Ireneusz Jerzy

Ireneusz Jerzy Haczewski, ur. 23 XII 1941, (metrykalnie 6 I 1942) w Borszczowie k. Kamieńca Podolskiego (obecnie Ukraina). Ukończył Korespondencyjne LO w Lublinie (1969). 1971-1973 student Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie, Wydział Elektryczny (od 1977 Politechnika Lubelska).

W 1957 projektant i konstruktor średniofalowego nadajnika radiowego, z którego przez 3 mies. nadawał niezależne programy, m.in. retransmisje Radia Wolna Europa; 19 XII 1957 aresztowany, 26 III 1958 Sąd Wojewódzki w Lublinie, Wydział dla Nieletnich umorzył sprawę. 1961-1964 laborant w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie, 1964-1978 technik w Zakładzie Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych tamże, 1978-1982 kierownik działu w Domach Towarowych Centrum tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w DT Centrum, organizator struktur „S” w zakładach pracy na Lubelszczyźnie: lektor związkowy przy MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego.

Od 13 XII 1981 działacz podziemia: pomysłodawca i założyciel konspiracyjnej sieci w regionie Radia „S” Lubelszczyzna, także twórca sprzętu nadawczego sieci; od 1981 kopiował podziemne kasety audio, 1982-1989 w domowym laboratorium konstruował i przygotowywał do emisji nadajniki dla sieci Radia „S”, prowadził nasłuch i automatyczny zapis emisji pasm operacyjnych SB. 1983-1987 pracownik Elektroprojektu w Lublinie. 15 II 1984 aresztowany, przetrzymywany w areszcie RUSW w Lublinie, następnie w AŚ w Lublinie, zwolniony pod koniec VII 1984 na mocy amnestii. W 1987 twórca i redaktor kwartalnika filmowego „Niezależny ViR” (powstawał w jego mieszkaniu; kolportaż na kasetach wideo do in. miast w Polsce i za granicę), organizator (z żoną Barbarą Haczewską) w swoim mieszkaniu projekcji filmów niedopuszczonych przez cenzurę (1987-1988 ponad 1,7 tys. widzów). W XI 1987 wysłannik TZR do Ankony i regionu Marche we Włoszech w celu nawiązania kontaktów z włoskimi związkami zawodowymi (podpisana umowa o współpracy). 1988-1989 krajowy korespondent Radia Wolna Europa: codzienne relacje z kraju (łącznie 50 godz. na antenie). Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, ponad 10 rewizji w mieszkaniu.

Od 1989 współpracownik TVP Lublin: redaktor ponad 200 materiałów informacyjnych. Po 1989 członek rad nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby oraz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Państwowych. 1990-1994 radny Miasta Lublin, niezależny kandydat z listy KPN.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1984-1989 rozpracowywany przez Wydz. II WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Nadajnik.

Marcin Dąbrowski