Odznaczenia

*

„Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski” – z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w dniu 3.05.2006 – legitymacja nr 35-2006-12

*

„Krzyż Wolności i Solidarności” – Prezydent RP 1.08.2016 – legitymacja nr. 372-2016-8

*

„Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej” nr 8067 – Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

*

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego – Zarząd Województwa Lubelskiego 27.05.2014 – legitymacja 35/2014

*

„Srebrna Honorowa Odznaka Zasłużonemu Dla Lublina” nr 6676/90 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie

*

„W hołdzie za ofiarną walkę o wolną Polskę i NSZZ S” – Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego leg. 27 dn.25.07.2010

*

„Za wytrwałą i patriotyczną postawę w walce o dobro ludzi pracy” –Przewodniczący KM NSZZ „S” „PZL Świdnik S.A.” leg. nr.18 dn. 08.07.05