Pozycje wyprodukowane przez CVSH

Konspiracyjna, rodzinna firma Niezależna Telewizja i Wytwórnia Filmów Video CVSH, została stworzona jako jedna z wielu inicjatyw rodziny Haczewskich w Lublinie. Pomysł, realizacja a także finansowanie tej działalności, stanowią ich wyłączność.

Archiwalne materiały o wartości historycznego źródła, podczas stanu wojennego, pojmowanego w granicach rzeczywistych (12-12-1981 – 4-06-1989), były tworzywem do montowania na bieżąco krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Były one kolportowane przez konspiracyjne sieci kolportażu na terenie kraju a także przemycane za granicę – do Włoch i Francji. Włączane były też do większych produkcji na Zachodzie a te z kolei emitowane z Paryża przez satelitę.

Magazynowane były równocześnie, w zakonspirowanym archiwum, jako cenny źródłowy dokument historyczny, dla późniejszego wykorzystania w wolnej już Polsce. Jest to jedyny usystematyzowany zbiór filmowego zapisu z tego okresu historycznego, stworzony na Lubelszczyźnie. To także jeden z najbogatszych zbiorów o tym charakterze w kraju.

Materiały archiwalne powstałe tą drogą i prawa autorskie do tych produkcji są wyłączną własnością twórców.

Dorobek filmowy w okresie konspiracji:

 1. Niezależny VIR-1, Ireneusz Haczewski, 1988r, 40 min, Video Informator Regionu (Środkowo-wschodniego) – 1. numer kwartalnika video, zawierającego bieżące informacje i reportaże z konspiracyjnego życia Lubelszczyzny. Tematy magazynu: Pod niebem Italii-podpisanie umowy / Grób górnika / Zimowisko u Łemków / Żywią i bronią / Nauczyciele / Odmowa rejestracji / Aktorzy wędrowni
 2. Tamten grudzień -I, Ireneusz Haczewski, 1988r, 8:28 – odtworzenie ataku ZOMO na Zarząd Regionu w nocy z 12 na 13 grudnia 1981. Relacja z wydarzeń – minuta po minucie.
 3. Niezależny VIR-2, Ireneusz Haczewski, 1988r, 40 min, Video Informator Regionu (Środkowo-wschodniego) – 2. numer kwartalnika video, zawierającego bieżące informacje i reportaże z konspiracyjnego życia Lubelszczyzny. Tematy magazynu: 50 lat twórczości G. Herlinga Grudzińskiego / Tydzień kultury Ukraińskiej na KUL / Studencki protest (7 III 88_20 IV 88_1 V 88_3 V 88)
 4. Niezależny VIR-3, Ireneusz Haczewski, 1988r, 40 min, Video Informator Regionu (Środkowo-wschodniego) – 3. numer kwartalnika video, zawierającego bieżące informacje i reportaże z konspiracyjnego życia Lubelszczyzny. Tematy magazynu: Seminarium związkowe „Rola związków zawodowych w życiu publicznym” Niechobrze k. Rzeszowa z udziałem Komisji Krajowej NSZZ „S” i delegacji Włoch, Belgii i Szwecji – 7-10 X 1988
 5. Niezależny VIR-4, Ireneusz Haczewski, 1988r, 40 min, Video Informator Regionu (Środkowo-wschodniego) – 4. numer kwartalnika video, zawierającego bieżące informacje i reportaże z konspiracyjnego życia Lubelszczyzny. Tematy magazynu: 11 XI -70-ta rocznica / Pielgrzymka robotników / Pielgrzymka kolejarzy / 13 XII -NZS-KPN / Życzenia pod choinką
 6. Tamten grudzień -II, Ireneusz Haczewski, 1988r, 14:27 – opis wydarzeń stanu wojennego na Lubelszczyźnie
 7. Niezależny VIR-5, Ireneusz Haczewski, 1988r, 40 min, Video Informator Regionu (Środkowo-wschodniego) – 5. numer kwartalnika video, zawierającego bieżące informacje i reportaże z konspiracyjnego życia Lubelszczyzny. Tematy magazynu: III Spotkanie Uczelnianych Kom. Założycielskich „S” / Msza dziękczynna / Wiec NZS UMCS / Wiec Konfederatów / Zebrania związkowe / „My nigdy nie poddamy się”
 8. Studencki protest, Ireneusz Haczewski, Marek Haczewski, 1988r, 58:58 – proces odradzania się ruchu studenckiego w Lublinie – manifestacje uliczne – starcie z ZOMO, okupacyjny strajk uniwersytecki
 9. Niezależny VIR-6, Ireneusz Haczewski, 1989r, 40 min, Video Informator Regionu (Środkowo-wschodniego) – 6. numer kwartalnika video, zawierającego bieżące informacje i reportaże z konspiracyjnego życia Lubelszczyzny. Tematy magazynu: Przygotowanie do wyborów / Spotkania wyborcze w terenie / Przebieg wyborów czerwcowych / Zwycięstwo
 10. My nigdy nie poddamy się, Ireneusz Haczewski, Marek Haczewski, 1988r, 57:25 – proces gwałtownego rozwoju partii KPN na Lubelszczyźnie / uhonorowanie cichociemnego mjr. „Zapory” Hieronima Dekutowskiego – idola partii KPN
 11. Żył dla Ojczyzny, Ireneusz Haczewski, 1989r, 15 min – film wyprodukowany w całości przez CVSH dla TVP O/Lublin – wspomnienie pośmiertne o Adamie Stanowskim
 12. Nie ma sukcesu bez NZS-u, Ireneusz Haczewski, Marek Haczewski, 1989r, 57 min – pierwsza wersja filmu o reaktywacji lubelskiego NZS (w późniejszych latach dopracowana cyfrowo i zaopatrzona w narrację autora).

Katalog surowców:

(Zostanie on opublikowany w okresie późniejszym, po pełnym zakończeniu procesu digitalizacji -po przeniesieniu na format cyfrowy-

Zawiera 40 godzin archiwalnych, filmowych dokumentów źródłowych, dotyczących demonstracji ulicznych, a także pracy konspiracyjnej NSZZ Solidarność, NZS, KPN, PPS, Anarchistów.

Ponadto zawiera 12 godzin chronologicznego zapisu antenowego, dźwiękowych relacji krajowego korespondenta z Lublina – Ireneusza Haczewskiego – nadanych przez Rozgłośnię Polską Radio Wolna Europa -polskojęzyczne radio o zasięgu globalnym, nadające z terenów Europy Zachodniej.

Nagrań tych -video i audio- nie posiada żadne inne archiwum)