Komitet Obywatelski Woj.Lub. – podziękowanie za „wybory czerwcowe”