Zarząd Regionu Środkowowschodniego -podziękowanie za darowiznę