Zasłużony dla Województwa Lubelskiego

4 czerwca 2014 roku w XXV rocznicę wyborów, będących symbolicznym końcem dyktatury komunistycznej w Polsce, na Zamku Lubelskim zostały wręczone odznaczenia państwowe zasłużonym dla nieodległości Polski z regionu lubelskiego. Między innymi, Wojewoda Lubelski odznaczył Ireneusza Haczewskiego najwyższym odznaczeniem wojewódzkim „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

Odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” posiada kształt zaczerpnięty ze sztandaru województwa. W awersie mamy herbowego jelenia w czerwonym okrągłym polu, obwiedzionego złotym otokiem z dewizą „PARATA SEMPER CORNUA”. Jest to historyczna dewiza województwa lubelskiego, używana w okresie staropolskim. Jej treść nawiązuje do herbu województwa i oznacza – w dosłownym tłumaczeniu: rogata zawsze gotowa, co należałoby rozumieć: rycerska chorągiew Ziemi Lubelskiej, mająca w swoim znaku rogatego skaczącego jelenia, jest zawsze gotowa i skora do walki. Do otoku przytwierdzone są cztery złote korony układające się w kształt krzyża równoramiennego. Motyw koron zaczerpnięty został z herbu województwa, a jego symboliczne przesłanie przywodzi też na myśl koronę króla Kazimierza Jagiellończyka, za panowania którego powstało województwo lubelskie, jak również w ogóle koronę Jagiellonów, za której to dynastii Lublin i Lubelszczyzna nabrały pierwszorzędnego znaczenia w państwie polskim. Na rewersie (w całości złotym, bez centralnego czerwonego pola) w miejsce godła umieszcza się grawerowany napis z imieniem i nazwiskiem odznaczonego, a w miejsce dewizy napis „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”. Odznakę zawiesza się na wstążce w barwach wywiedzionych z flagi województwa lubelskiego, a więc biało-żółtej z czerwonym pasem pośrodku.